Terapiridning våren 2022

Hva er ridefysioterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.
(Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund)

Terapiridningen vil foregå utendørs, på en ridebane eller på de fine veien i naturen rundt stallen.

Datoer: 12. februar, 26. februar, 12. mars, 26. mars, 9. april, 23. april, 7. mai, 21. mai, 4. juni, 18. juni
Tidspunkt: kl. 9.30-10.15, og kl. 10.15-11.00
Antall plasser/deltagere
: 1 plass per økt (hver økt varer i 45 minutter)
Pris: Deltageren betaler en egenandel på kr 260,- + kr 40,- ved behov for bakrytter/leier. Tilbudet er støttet av Helfo.
Instruktører: Nina Balch-Barth (sertifisert ridefysioterapeut) og Sarah Otnes (under utdanning for å bli ridefysioterapeut)

For påmelding: Vi har venteliste, og tar for tiden ikke inn nye deltagere på venteliste.


Påmeldingen må inneholde:

  • Navn og alder på deltager
  • ønske om dato (helst flere om det er fullt) og tidspunkt.
  • kontaktinfo til foresatte/deltager

Ved bekreftet plass blir deltageren bedt om å sende noen personopplysninger til ridefysioterapeut, Nina Balch-Barth, for at aktiviteten skal bli dekket av Helfo. Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post (eks diagnose, behandling, etc). Spørsmål om innhold på timen, avklaring om behov for bakrytter, rytterens behov, reiseutgifter, mm kan tas med Nina i forkant av timen.

Betaling
Betaling av egenandelen gjøres via VIPPS til Nordmarka Rideskole på #10905 når påmeldingen er bekreftet, og senest 24 timer før oppsatt time.
Alternativ betaling inn på konto eller faktura kan avtales. 

Kansellering/ombooking
Avbestilling må gjøres senest 48 timer før oppsatt time for å få refundert beløpet.
Ved ombooking må dette gjøres senest 48 timer før oppsatt time.

Oppmøte

I stallen til Nordmarka Rideskole.

Antrekk/utstyr
Ridningen foregår alltid utendørs, så antrekket må tilpasses været, både for rytter og ledsagere.

Rytteren må ha på klær det går an å bevege seg i og som tåler å bli skitne, sko/støvler med lav hæl.
Det er lurt med en tynn lue/buff som kan passe under en ridehjelm, gode vanter eller votter, skjerf eller hals, ullsåler i sko/støvler, varme sokker.

Vind- og vanntett jakke og bukse er kjekt, varmere lag om vinteren. En ekstra genser i sekken.

Hjelm kan lånes av oss.

Reiseutgifter

Du kan søke Helfo om å få bidrag til reiseutgifter til ridefysioterapi. Evt. spørsmål om dette, kan tas med ridefysioterapeut, Nina Balch Barth. Dette kan ikke Nordmarka Rideskole bistå med direkte. Henvendelser videreformidles til ridefysioterapeuten.

Annet

  • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
  • All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar.
  • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
  • Vi anbefaler alle kunder og ryttere om å ha egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Elveli Kjøre- og Rideklubb).
  • Ettersom vi har flest ponnier og mellomstore hester har vi en øvre vektgrense på 80 kg.

Se for øvrig våre vilkår og våre stallregler.

Det er dessverre ikke toalett med plass/tilrettelagt for rullestol i stallen.