Terapiridning høsten 2022 - oppstart uke 35

Hva er ridefysioterapi?
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.
(Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund)

Terapiridningen vil foregå utendørs, på en ridebane eller på de fine veien i naturen rundt stallen.

Datoer: Oppstart uke 35. Tilbudet går hver lørdag t.o.m. uke 50. Det er høstferie i uke 40.
Tidspunkt: kl. 9.30-10.15, og kl. 10.15-11.00
Antall plasser
: 2 plasser per økt (varer i 45 minutter)
Pris per gang: Egenandel til Nordmarka Rideskole utgjør kr 260,-/ kr 300,- ved behov for bakrytter/leier. Betales til rideskolen.
Tilbudet er støttet av Helfo.
Instruktører: Sarah Otnes Moussaid (sertifisert ridefysioterapeut) 
 
For påmelding: Vi har venteliste, og tar for tiden ikke inn nye deltagere på venteliste.


Påmeldingen må inneholde:

  • Navn og alder på deltager
  • ønske om dato (helst flere om det er fullt) og tidspunkt.
  • kontaktinfo til foresatte/deltager

Ved bekreftet plass blir deltageren bedt om å sende personopplysninger til ridefysioterapeut, Sarah Otnes Moussaid, for at aktiviteten skal bli dekket av Helfo. Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post til rideskolen (eks diagnose, behandling, etc).

Spørsmål om innhold på timen, avklaring om behov for bakrytter, rytterens behov, reiseutgifter, mm kan tas med ridefysioterapeuten.

Betaling til Nordmarka Rideskole
Betaling av egenandelen gjøres via VIPPS til Nordmarka Rideskole på #10905. Alternativ betaling må avtales (bankoverføring/ faktura).
Betaling skal være utført før timen gjennomføres.  

Kansellering/ombooking

Ved avbestilling, må dette informeres om til ridefysioterapeuten, senest 48 timer før timen. Ved senere avbestilling må timen betales i sin helhet.
Ved ombooking må dette gjøres senest 48 timer før oppsatt time.

Oppmøte

I stallen til Nordmarka Rideskole.

Antrekk/utstyr
Ridningen foregår alltid utendørs, så antrekket må tilpasses været, både for rytter og ledsagere.

Rytteren må ha på klær det går an å bevege seg i og som tåler å bli skitne, sko/støvler med lav hæl.
Det er lurt med en tynn lue/buff som kan passe under en ridehjelm, gode vanter eller votter, hals, ullsåler i sko/støvler, varme sokker.

Vind- og vanntett jakke og bukse er kjekt, varmere lag om vinteren. En ekstra genser i sekken.

Hjelm kan lånes.

Reiseutgifter

Du kan søke Helfo om å få bidrag til reiseutgifter til ridefysioterapi. Evt. spørsmål om dette tas med ridefysioterapeuten. Dette kan ikke Nordmarka Rideskole bistå med direkte. Henvendelser videreformidles til ridefysioterapeuten.

Annet

  • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
  • All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar.
  • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
  • Vi anbefaler alle kunder og ryttere om å ha egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Elveli Kjøre- og Rideklubb).
  • På terapiridningen har vi en øvre vektgrense på 80 kg (samlet vekt for rytter og bakrytter).

Se for øvrig våre vilkår og våre stallregler.

Det er dessverre ikke toalett tilrettelagt for rullestol på området.