LEDIGE STILLINGER I NORDMARKA RIDESKOLE

Lærling: Vår lærling bestod fagprøven sommeren 2022 og vi har ledig lærlingeplass fra høsten 2022.
Vi er godkjent lærlingbedrift gjennom Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget.

Ny lærling vil bli godt ivareta av hestefaglærte ansatte, og stallmesteren vår tar for tiden en bachelorgrad i «yrkeslærer i Naturbruk» for å bli lærer på hestefaglinje.

Les om stillingen i vedlegget nederst på siden og ta kontakt med oss om du vil bli lærling i Nordmarka Rideskole.

Stallen og ridebanen

Paddock med mulighet for utegang. Birk, Flicka, Nova og Pinto nyter lunsjen

Lærling Alexandra og Elvis fikser gjerde

Kjøretrening for Faksen og lærling Alexandra, desember 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------

Stillingsannonse