På fredager har vi en fôrrytterordning for elever i rideskolen. Rytteren må være på minimum lett øvet nivå, og deltagelse avtales med ridelærer. Denne ordningen er en fin mulighet til å bli tryggere sammen hestene, både i håndtering av hesten og på hesteryggen. Eleven har tilgang på «sin» hest mellom kl. 15-18 på fredager og har da ansvar for at hesten har det bra. Dette kan være en god erfaring for de som tenker på å få hest på hel- og halvfôr eller egen hest.

Påmelding for høsten 2021 - oppstart 27. august

Vi åpner opp for påmelding til fôrordningen for høsten 2021. Elever som kvalifiserer seg (se nedenfor) og ønsker å delta, kan melde sin interesse ved å:

 • Snakke med Veronica om valg av hest
 • Deretter sende en mail til rideskolen med: navn på rytter - ønske om hester (helst 3 ønsker) - ønske om når du vil ri (hver uke/oddetalls-/partallsuke)

Ved stor pågang på enkelte hester, vil elevene få tilbud om å ri annenhver uke.

Frist for påmelding (mail) er 20. august, og de som blir med i ordningen får svar innen 26. august.

 

Om fôrridningen

Det avtales med Veronica om man er klar for å være med på denne ordningen, det er et krav om å ri på lett øvet nivå og kunne håndtere hesten alene på boksen på en trygg måte.

 •  Man rir den hesten som avtales med Veronica
 • Det er kun fôrrytter som skal ri hesten. Hesten skal ikke lånes bort til andre.
 • Det er ikke tillatt å ri hesten i sprang eller over bommer når man er alene. Sprang og bomarbeid skjer kun gjennom organisert trening med ridelærer.
 • Rytteren må være fylt 8 år. Ryttere mellom 8 og 11 år må første gang ha med en foresatt eller annen ansvarlig voksen (over 18 år). Ryttere mellom 8-11 år kan være alene etter avtale med Veronica.
 • Ridning og håndtering av hesten foregår mellom klokken 15.00 og 18.00.
 • NB! Dersom rideskolen eller rideklubben har aktiviteter en fredag/helg, vil dere få beskjed om fredagsridningen går ut, eller om det blir et alternativt opplegg.
 • Rytteren skal alltid ri med hjelm.
 • Deltagerne må lese og følge våre stallregler og koronavettregler

Fôrrytterens ansvar

 • Møkker for sin hest og vasker vannkar og matfat i boksen
 • Lager i stand høy, vitaminer og evt kraftfôr til sin hest
 • Oppdager du at hesten har sår eller skader, gi beskjed til Veronica før du saler opp og rir.
 • Se over sal og hodelag. Disse skal vaskes og pusses regelmessig. Gjorden skal tas av salen og henges over salen etter bruk, bitt skal vaskes.
 • Se over at det ikke sitter noe under sjabrak/dekken som kan irritere/skade hesten
 • Pass på at grime, leietau og dekken henger på utsiden av boksen når du forlater stallen
 • Alt utstyr på ridebanen skal ryddes vekk etter bruk, inkl. hindermateriell, pisker, leietau osv.
 • Ridebaner skal alltid møkkes etter bruk
 • Rydde etter seg. Kast avfall etter medbrakt mat/drikke, o.l. Ta med bestikk hjem.

Dersom en rytter ikke følger avtalen, kan fôrrytteravtalen bli avsluttet umiddelbart.

PRIS

Deltagelse i fredagsfôrridningen koster:

 • 200,- for medlem av Elveli Kjøre- og Rideklubb (EKR), prisen er per gang og betales per måned
 • 250,- om du ikke er medlem av EKR, prisen er per gang og betales per måned

Deltagelse betales per måned, og skal være betalt før første ridning per måned.