På fredager har vi en fôrrytterordning for elever i rideskolen. Rytteren må være på minimum lett øvet nivå, og deltagelse avtales med ridelærer. Denne ordningen er en fin mulighet til å bli tryggere sammen hestene, både i håndtering av hesten og på hesteryggen. Eleven har tilgang på «sin» hest mellom kl. 15-18 på fredager og har da ansvar for at hesten har det bra. Dette kan være en god erfaring for de som tenker på å få hest på hel- og halvfôr eller egen hest.

Høsten 2021 - oppstart 27. august

Vi åpner opp for påmelding til fôrordningen for høsten 2021. Elever som kvalifiserer seg (se nedenfor) og ønsker å delta, kan melde sin interesse ved å:

 • Snakke med Veronica om valg av hest
 • Deretter sende en mail til rideskolen med: navn på rytter - ønske om hester (helst 3 ønsker) - ønske om når du vil ri (hver uke/oddetalls-/partallsuke)

Ved stor pågang på enkelte hester, vil elevene få tilbud om å ri annenhver uke.

Frist for påmelding var 20. august.

 

Om fôrridningen

Det avtales med Veronica om man er klar for å være med på denne ordningen, det er et krav om å ri på lett øvet nivå og kunne håndtere hesten alene på boksen på en trygg måte.

 •  Man rir den hesten som avtales med Veronica
 • Det er kun fôrrytter som skal ri hesten. Hesten skal ikke lånes bort til andre.
 • Det er ikke tillatt å ri hesten i sprang eller over bommer når man er alene. Sprang og bomarbeid skjer kun gjennom organisert trening med ridelærer.
 • Rytteren må være fylt 8 år. Ryttere mellom 8 og 11 år må første gang ha med en foresatt eller annen ansvarlig voksen (over 18 år). Ryttere mellom 8-11 år kan være alene etter avtale med Veronica.
 • Ridning og håndtering av hesten foregår mellom klokken 15.00 og 18.00.
 • NB! Dersom rideskolen eller rideklubben har aktiviteter en fredag/helg, vil dere få beskjed om fredagsridningen går ut, eller om det blir et alternativt opplegg.
 • Rytteren skal alltid ri med hjelm.
 • Deltagerne må lese og følge våre stallregler og koronavettregler

Fôrrytterens ansvar

 • Møkker for sin hest og vasker vannkar og matfat i boksen
 • Lager i stand høy, vitaminer og evt kraftfôr til sin hest
 • Oppdager du at hesten har sår eller skader, gi beskjed til Veronica før du saler opp og rir.
 • Se over sal og hodelag. Disse skal vaskes og pusses regelmessig. Gjorden skal tas av salen og henges over salen etter bruk, bitt skal vaskes.
 • Se over at det ikke sitter noe under sjabrak/dekken som kan irritere/skade hesten
 • Pass på at grime, leietau og dekken henger på utsiden av boksen når du forlater stallen
 • Alt utstyr på ridebanen skal ryddes vekk etter bruk, inkl. hindermateriell, pisker, leietau osv.
 • Ridebaner skal alltid møkkes etter bruk
 • Rydde etter seg. Kast avfall etter medbrakt mat/drikke, o.l. Ta med bestikk hjem.

Dersom en rytter ikke følger avtalen, kan fôrrytteravtalen bli avsluttet umiddelbart.

PRIS

Deltagelse i fredagsfôrridningen koster:

 • 200,- per gang, for medlem av Elveli Kjøre- og Rideklubb (EKR). 
 • 250,- per gang om du ikke er medlem av EKR.

Deltagelse betales per måned, altså alle gangene du er påmeldt til, også ved fravær, og skal være betalt før første ridning per måned.