På fredager har vi en fôrrytterordning for elever i rideskolen. Denne ordningen er en fin mulighet til å bli tryggere sammen hestene, både i håndtering av hesten og på hesteryggen. Eleven har tilgang på «sin» hest mellom kl. 15-18 på fredager. Dette kan være en god erfaring for de som tenker på å få hest på hel- og halvfôr eller egen hest.

Påmelding/venteliste 
Elever som kvalifiserer seg (se nedenfor) og ønsker å delta, kan melde sin interesse ved å:

  • Snakke med sin instruktør om valg av hest - dette avklares med Veronica
  • Sende en mail til rideskolen med: navn på rytter - ønske om hester (helst 3 ønsker) - ønske om når du vil ri (hver uke/oddetalls-/partallsuke)

Ved stor pågang på enkelte hester, vil elevene få tilbud om å ri annenhver uke. Det er for tiden venteliste.

Krav

  • Deltagerne må ri på minimum lett øvet nivå og kunne håndtere hesten alene på boksen på en trygg måte
  • Rytteren må være fylt 8 år.
  • Ryttere mellom 8 og 11 år må første gang ha med en foresatt eller annen ansvarlig voksen (over 18 år)
  •  Ryttere mellom 8 og 11 år kan være alene etter avtale med Veronica.

PRIS

Deltagelse i fredagsfôrridningen koster:

  • 200,- per gang, for medlem av Elveli Kjøre- og Rideklubb (EKR). 
  • 250,- per gang om du ikke er medlem av EKR.

Deltagelse faktureres per måned.

 

Fredagssprang - datoer vår 2022

info kommer

Se dokumentet for påmelding/priser for høsten.