Nordmarka Rideskole tilbyr rideundervisning på ettermiddag og kveldstid for barn (fra 7 år), ungdom og voksne.

Beskrivelse av nivå og innhold på kursene:

Nybegynner

Grunnleggende ferdigheter: Passer for dem som har ridd lite, eller ikke i det hele tatt. På barnepartiene skal alle stille med egen leier de første gangene. Grunnen til det er at barnet skal følge seg trygg og ha en positiv opplevelse de første gangene.

Læringsmål: Å mestre skritt og trav med vekt på at eleven skal ha kontroll på hest og tempo. Vite hvordan man pusser og saler på en hest. Kunne leie hesten ut og inn av boksen selv og stige opp på hesten (rideknapp 1 og 2).

Øvelser:

 • Lettridning i trav
 • Mestre to gangarter
 • Kunne ridebanens veier, diagonal, rett linje, volter osv.
 • Sitte på riktig diagonal
 • Teoritimer med hovedfokus på stell og håndtering av hesten, samt å bli trygg i stallen


Lett øvet

Videreutvikling: Passer for dem som kan styre hesten i skritt og trav. Fokus på å holde hesten i gang på egenhånd.

Læringsmål: Utvikle sine ridekunnskaper med vekt på nøyaktighet, forskjellig tempo, og mer selvstendig ridning. Elevene skal kunne trave og galoppere uavhengig av hjelp fra ridelærer/leier. På dette kurset skal eleven lære det grunnleggende om fôring av hest (rideknapp 3).

Øvelser:

 • Ridebanens rideveier
 • Mer selvstendig ridning
 • Galoppere alene
 • Øke og minske tempo i en og samme gangart
 • Riktig og feil galopp
 • Teoritimer med hovedfokus på fôring av hest og sykdommer som er relatert til hest


Øvet

Forståelse. Her vil rytteren lære ridningens hvordan, hva og hvorfor. Mer teoribasert ridning.
Hest og rytter er på samme lag, og klar for å lære øvelser som krever teoretisk forståelse

Læringsmål: Legger vekt på at hest og rytter kommer i balanse, og riktig ridning i forhold til hvordan hesten best kan jobbe. Mer krevende bane med fokus på nøyaktighet, flyt og balanse. Vite enkle sikkerhetsregler i omgang med hest og kunne rengjøre og pusse hestens utstyr (rideknapp 4).


Øvelser:

 • Vite forskjell på riktig galopp og kontragalopp
 • Stilling og bøying av hest
 • Ri overganger og øvelser med vekt på aktivitet i hesten
 • Sjenkelvikning i trav
 • Prøve på versade, fordelsvendinger og sjenkelvikninger
 • Ri med vekt på alle hjelperne
 • Kunne hoppe kombinasjoner
 • Galoppere på flere forskjellige hester
 • Hoppe 60 cm med oxer og bane
 • Teoritimer med fokus på puss og vedlikehold av hestens utstyr samt sikkerhet i omgang med hest


Erfaren

Kompetanse. Rytteren vil spisse sin kompetanse innenfor dressur og sprang.

Læringsmål: Korrekt og balansert ridning, og mer krevende øvelser i begge grener. Rytteren er klar for å utfordre både seg selv og hesten. Gjøre rede for hestens anatomi og vite hvorfor og hvordan man visiterer en hest, samt trafikkregler for hest (rideknapp 5).

Øvelser:

 • Sjenkelvikninger i trav og galopp
 • Tydelige tempovekslinger, økninger med fokus på forlenging av stegene
 • Mestre fordelsvendinger og bakdelsvendinger
 • Kunne hoppe diverse kombinasjoner, relaterte avstander og vanskelige rideveier
 • Begi seg ut på travers og versader
 • Teoritimer med hovedfokus på mønstring og visitering av hest i tillegg til trafikkregler for hestHva trenger du av utstyr på ridetimen?

Hva er rideknappen?