PRISER

Rideskolen

Høsten går semesteret over 19 uker, t.o.m 15. januar. Lørdagskursene går over 9 uker, 14.00-timen går over 8 uker.

Våren går semesteret fra 16. januar - 23. juni, utenom røde dager. Grunnet røde dager blir det ulik antall ganger mandag-torsdag.

Antall timer i vårsemesteret
Mandag: 19 timer
Tirsdag: 22 timer
Onsdag og torsdag: 21 timer
Lørdag: 10 timer

 • Pris per time: kr 385,-
 • Pris per time for medlemmer i Langlielva Rideklubb: kr 365,-
 • Familie (foreldre/barn/søsken): 5% rabatt på ord. pris
 • Elever som rir på flere semesterkurs får 5% rabatt på kurs nr 2, når et semesterkurs er kjøpt til ordinær pris.
 • Drop in på ledige timer i rideskolen: kr 420,-

Rabatter kombineres ikke. Det er bindende påmelding gjennom hele semesteret.
Elever som deltar ukentlig på semesterkurs i Nordmarka Rideskole må også være medlem i Langlielva Rideklubb (LEK). Eleven/foresatte må melde inn eleven, dette skjer ikke automatisk ved påmelding til ridekurset. Medlemskapet må bekreftes for å få klubbpris på kurs.

Dagtilbud

 • Knøttekurs: kr 280,- 
 • Dagtilbud torsdag: kr 600,-   
 • Fredagsdrop in: 420,-

Privattimer/turridning med instruktør

 • Ridetime m/undervisning 45 min, 1 person: kr 700,-/ kr 500,- per ekstra pers
 • Ridetime m/undervisning på bane, med egen hest, 45 min: kr 400,- per pers
 • Leietur/skrittetur 45 min, 1 person: kr 700,-/ kr 500,- per ekstra pers
 • Ridetur m/instruktør (45-75min), 1 person: kr 880,- / kr 600,- per ekstra pers

Rideleir/sommerskole 2022/23

 • Dagrideleir: kr 4400,-/1000,- per dag
 • Sommerskole for barn, 3 dager: 3100,- / 1100 per dag
 • Sommerskole for voksne, 2 dager: 2100,- / 1100 per dag

 

BETALINGSLØSNINGER

Faktura (Ridekurs i rideskolen, fredagsfôrridningen)
 • Vi tilbyr enkel fakturering med KID. Faktura sendes med e-post via StyreWeb
 • Eleven/foresatte må sørge for at vi alltid har en oppdatert e-postadresse.
 • For å få klubbpris, må eleven/foresatte vise gyldig 2022-medlemskort/bekreftelse på søknad om medlemsskap.
 • Vi tilbyr delbetaling, dette må eleven/foresatte be om. Gebyr på 25,- per delfaktura
 • Delbetaling faktureres 3 ganger per semester. For høsten: juli/før oppstart, deretter 1. sep og 1. nov

VIPPS
#10905 Nordmarka Rideskole

Påmeldingssystemer
Vi benytter Deltager for å håndtere påmeldinger til enkelte aktiviteter.
Det påløper et påmeldingsgebyr ved betaling. Gebyret er inkludert i totalprisen ved betaling.