Praktisk om gjennomføring av ridetimene i rideskolen

 • Innhold på timen: Ridelærer har ansvaret for innholdet på timen, og hvert kurs skal ha minst to teoritimer i løpet av semesteret. Teori er en viktig del av undervisningen. Dette er for at eleven skal få kunnskap om hesten og om generelt hestehold og bedre forståelse av hesten som levende vesen.
 • Introkursene har eget opplegg med tanke på innhold (se kursbeskrivelse).
 • Varighet: Hele ridetimen varer i 60 minutter. Dette inkluderer 15 minutter til stell av hesten og på- og avsaling, oppstilling, etterstramming av gjord, justering av stigbøyler og påstigning, ridetimen inkluderer også tid for nedskritting. En ridetime kan foregå både på og av hesteryggen. 
 • Oppmøte: Vi forventer at elevene møter opp tidsnok til ridetimen starter for å få mest mulig ut av ridetimen sin. Våre ridetimer starter 45 minutter over hel time, og rideøkten starter ca. hel.
 • Forsentkomming: Elever som kommer mer enn 15 min for sent, kan ikke forvente å få delta på ridetimen. Da vil ikke instruktøren kunne hjelpe eleven, det forstyrrer de andre elevene på timen, og det er uheldig at eleven blir hengende etter i øvelsene på timen fordi hesten og rytteren trenger tid til å varme opp. Det er også viktig at hesten ikke blir utsatt for øvelser den ikke er varmet opp for. God oppvarming av hesten er viktig for å forebygge skader.
 • Fraværsmelding: Gi beskjed om fravær så tidlig som mulig. Enten direkte til din instruktør, eller til rideskolen på tlf/e-post.
 • Oppmøtested: Deltagere på parallelltimer som står i blått på timeplanen, møter opp ved rullestolrampen på kortsiden av ridebanen. Deltagere på andre timene møter inne i stallen, ved tavlen.
 • Sprang: I rideskoletimene hopper vi maks 60 cm. Dette er av hensyn til hestene våre. Å hoppe er ekstra belastende for hestene. For at de skal holde seg friske og gode i kroppen, så er vi opptatt av at de får variert trening. Vi tilbyr sprangkurs og privattimer for de som ønsker å hoppe høyere.

Hva slags utstyr trenger du til ridetimen? 

 • Ridehjelm - Det er påbudt å ri med hjelm, og alle som rir hos oss skal bruke godkjent ridehjelm. Kan lånes av rideskolen.
 • Sikkerhetsvest - Vi ønsker at barn under 14 år som rir hos oss bruker sikkerhetsvest. Vi anbefaler også sikkerhetsvest for dem over 14 år. Sikkerhetsvest er påbudt under sprangtrening/feltritt for barn og unge + anbefalt for voksne. Kan lånes av rideskolen.
 • Ridehansker - Ridehansker anbefales for å redusere sår og blemmer under ridning og håndtering av hest.
 • Fottøy - Sko/støvler må ha en lav hæl, og de skal være uten lisser.