Generelt for alle elever og deltagere

 • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
 • All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar.
 • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
 • Alle elever og deltageret må ha egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Langlielva Rideklubb).
 • Alle som rir på nybegynner barnepartier må stille med egen leier, som holder/leier hesten på timen. Instruktøren avgjør når det ikke lenger er nødvendig med leier.
 • Ettersom vi har flest ponnier og mellomstore hester, har vi en øvre vektgrense på 90 kg, 80 kg på ridefysioterapi.

Deltagelse 

Man regnes som endelig påmeldt til ridekurs hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Bekreftet plass på kurset via e-post
 • Møtt opp og deltatt på ridekurset
 • Betalt kurset

Er man påmeldt til ridekurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man selv avbryter kurset underveis, uansett årsak.

Ansvar

 • Elever og deltagere er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser grov uforstand og/eller overlegg.
 • Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en eller flere time(r), kurs/aktiviteter grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
 • Dersom en av instruktørene blir syke, skadet eller er forhindret fra å komme til undervisning, gjør Nordmarka Rideskole alt vi kan for å finne vikar. Dessverre kan det skje at vi ikke klarer å skaffe vikar, og at vi da må avlyse timer på kort varsel. Dessverre har vi ikke mulighet til å tilby å erstatte tapte timer i rideskolen av dyrevelferdsmessige årsaker. Hestene jobber fulle dager og har krav på en fridag i uken, og dette er vi nøye på å overholde slik at hestene ikke blir skadet eller leie.

Fravær/ Ta igjen timer i rideskolen

 • Hvis elever blir syke, skadet eller er forhindret fra å møte til ridetimen, må dette meldes fra til ridelærer eller på mail til rideskolen så raskt som mulig, og senest klokken 12 samme dag.
 • Det er dessverre ikke mulig å ta igjen timer i rideskolen, uansett årsak for fraværet.

Prøvetime

 • Alle førstegangskunder som velger å ikke fortsette etter første time/prøvetime, betaler for drop in. Dersom hele kursavgiften er betalt inn, vil denne refunderes, minus prisen for 1 drop in. Dette må meldes fra så raskt som mulig og senest før andre time på kurset.

Deltagelse på privattimer, workshops, rideleir, andre tilbud

Man regnes som påmeldt til en aktivitet hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Bekreftet plass på kurset via e-post
 • Betalt for aktivitet via påmeldingssystem/faktura/vipps
 • Møtt opp og deltatt på ridekurset

Ved påmelding til aktivitet, gir vi ikke refusjon ved avmelding etter 48 timer før aktiviteten starter, med mindre vi får fyllt plassen.
Ombooking av plass må gjøres senest 48 timer før aktiviteten starter. For rideleir gjelder egne frister, se den aktuelle leiruken

Langlielva Rideklubb

Gjelder nye elever våren 2022/alle elever fra høsten 2023: Alle elever som deltar fast på ridekurs (semesterkurs) i Nordmarka Rideskole må også melde seg inn i Langlielva Rideklubb (LEK) (tidligere kalt Elveli Kjøre- og Rideklubb (EKR)). Eleven/foresatte må melde inn eleven, dette skjer ikke automatisk ved påmelding til ridekurset.

Medlemskap i LEK gir rabatt på ridekurs (høstsemesteret) og flere aktiviteter i rideskolen, samt klubbens aktiviteter. Les mer om klubben her.

For medlemskap:
Meld deg inn via idrettens nettside: https://lek.idrettenonline.no/

Spørsmål til Langlielva Rideklubb kan sendes til post@langlielvarideklubb