Generelt

 • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge våre vilkår og stallregler, brudd på disse kan føre til bortvisning.
 • All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar.
 • Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side.
 • Alle elever må ha egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Elveli Kjøre- og Rideklubb).
 • Alle som rir på nybegynner barnepartier må stille med egen leier, som holder/leier hesten på timen. Instruktøren avgjør når det ikke lenger er nødvendig med leier.
 • Ettersom vi har flest ponnier og mellomstore hester, har vi en øvre vektgrense på 90 kg

Deltagelse

Man regnes som endelig påmeldt til ridekurs hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Møtt opp og deltatt på ridekurset.
 • Fylt ut registreringsskjema via EquiBooker
 • Betalt kurset.

Er man påmeldt til ridekurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man selv avbryter kurset underveis, uansett årsak.

Ansvar

 • Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser grov uforstand og/eller overlegg.
 • Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
 • Dersom en av instruktørene blir syke, skadet eller er forhindret fra å komme til undervisning, gjør Nordmarka Rideskole alt vi kan for å finne vikar. Dessverre kan det skje at vi ikke klarer å skaffe vikar, og at vi da må avlyse timer på kort varsel. Dessverre har vi ikke mulighet til å tilby å erstatte disse timene av dyrevelferdsmessige årsaker. Hestene jobber fulle dager og har krav på en fridag i uken, og dette er vi nøye på å overholde slik at hestene ikke blir skadet eller leie.

Fravær/ Ta igjen timer i rideskolen

 • Hvis elever blir syke, skadet eller er forhindret fra å møte til ridetimen, må dette meldes fra til ridelærer eller på mail til rideskolen så raskt som mulig, og senest klokken 12 samme dag.
 • Det er ikke mulig å ta igjen timer, uansett årsak for fraværet.

Prøvetime

 • Alle førstegangskunder som velger å ikke fortsette etter første time, betaler for drop in, men ikke for hele kurset. Dersom hele kursavgiften er betalt inn, vil denne refunderes, minus prisen for drop in. Dette må meldes fra så raskt som mulig og senest før andre time på kurset.

Praktisk om gjennomføring av ridetimene i rideskolen

 • Ridelærer har ansvaret for innholdet på timen, og hvert kurs skal ha minst to teoritimer i løpet av semesteret. Teori er en viktig del av undervisningen. Dette er for at eleven skal få kunnskap om hesten og om generelt hestehold og bedre forståelse av hesten som levende vesen.
 • En ridetime varer i 60 minutter. Det er satt av 15 minutter til klargjøring og 45 minutter til selve ridetimen. En ridetime kan foregå både på og av hesteryggen. Pga koronasituasjonen kan det være endringer for enkelte partier/aktiviteter.
 • Dersom elever har behov for lenger tid til klargjøring, vil det redusere den aktive ridetiden tilsvarende. Klargjøring inkluderer påsaling, oppstilling, etterstramming av gjord, justering av stigbøyler og påstigning. Med smittevernsreglene som gjelder vil det påvirke hva elevene kan delta i av klargjøringen.
 • Vi forventer at elevene møter opp tidsnok til ridetimen starter for å få mest mulig ut av ridetimen sin. Våre ridetimer starter 45 minutter over hel time, og rideøkten starter ca. hel. Elever som kommer mer enn 15 min for sent, kan ikke forvente å få delta på ridetimen. Da vil ikke instruktøren kunne hjelpe eleven, det forstyrrer de andre elevene på timen, og det er uheldig at eleven blir hengende etter i øvelsene på timen fordi hesten og rytteren trenger tid til å varme opp. Det er også viktig at hesten ikke blir utsatt for øvelser den ikke er varmet opp for.

Elveli Kjøre- og Rideklubb

Alle som rir på et øvet eller høyere nivå skal være medlemmer av Elveli Kjøre- og Rideklubb (EKR).
Medlemskap i EKR gir rabatt på ridekurs (høstsemesteret) og enkelte aktiviteter.

For medlemskap:
Meld deg inn via idrettens nettside: http://ekr.idrettenonline.no/register/apply/application

Spørsmål: elvelikr@gmail.com

Hva slags utstyr trenger du til ridetimen? 

 • Ridehjelm - Det er påbudt å ri med hjelm, og alle som rir hos oss skal bruke hjelm. Pga. koronasituasjonen og smitteforbygging må vi reduserer utlån av ridehjelmer.
 • Sikkerhetsvest - Vi ønsker at barn under 14 år som rir hos oss bruker sikkerhetsvest. Vi anbefaler også sikkerhetsvest for dem over 14 år. Sikkerhetsvest er påbudt under sprangtrening/feltritt for barn og unge + anbefalt for voksne.
 • Ridehansker - Ridehansker anbefales både for å redusere koronasmitte, og for å redusere sår og blemmer under ridning og håndtering av hest.
 • Fottøy - Sko/støvler må ha en lav hæl, og de skal være uten lisser.

Siden ble oppdatert 28.9.2021