KLUBBHELG: Grønt kort kurs

Langlielva rideklubb arrangerer grønt kort kurs den 28. mai 2022

NB! Om linkene her ikke fungerer, så finner du info på LEK sin hjemmeside: https://lek.idrettenonline.no/blog/post/186541/langlielva-rideklubb-inviterer-til-gront-kort-kurs-lordag-28.-mai

Kurset består av 3 deler; forkurs, hovedkurs og en praktisk del
Forkurset består av to deler som tar for seg reglement – KR1 (Del 1) og Sikkerhet og hestekunnskap (Del 2). Kursene tas som e-læringskurs, og du trenger boken På vei inn i RYTTERSPORTEN, boken er en digital og kjøpes her: https://www.fagbokforlaget.no/P%C3%A5-vei-inn-i-ryttersporten,-d-bok/I9788245033786

Forkursene finner du her: https://ekurs.nif.no/course/search.php...
Kursene registreres automatisk i Min Idrett på din profil og vil synes på din idrett-cv.
 
Du må ha tatt kursene før du kan ta hovedkurset – frist: fredag 27.mai klokken 17.00.
Dokumentasjon på gjennomført e-læringskurs sendes til Liv Haug på liv.haug@hotmail.com
 
Hovedkurset arrangeres: lørdag 28. mai klokken 11 på Nordmarka Rideskole, med Liv Haug som kursholder
Pris: Det kommer en liten avgift på 200kr per deltager
Påmelding: https://idrettskurs.nif.no/courseevents/participants/6558898
 
Barn til og med 16 år må ha med seg foreldrene/ ansvarlig person sine på kurs. Dette gjelder også i gjennomføring av de digitale kursene.
 
Ride- og kjøredel
Praktisk del skal du ri gjennom et LC1 program og hoppe et hinder på 50cm i etterkant. Programmet kan bli lest opp dersom det er ønskelig.
Vi kjører felles rideprøve søndag 29. mai fra klokken 11.
Program for ridetesten finner du her: LC:1 NRYF 2017/22

Det er Kristine Næss Larsen som dømmer

Velkommen til Grønt kort kurs

 


Detaljer

Dato lørdag 28. mai 2022
Klokkeslett 11:0013:00
Kalender Åpen kalender

Sted

Navn Nordmarka Rideskole
Adresse
Elveliveien
0758 Oslo
Kjøreinstruks

Vi holder til på Elveli Hestesportsenter

Plusskode: 2JF9+6M Oslo