Disse betingelsene gjelder ved Nordmarka Rideskole

SIKKERHET

 • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge og ha satt deg inn i våre vilkår og stallregler.
   

 • All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar. Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side. Alle elever skal ha sin egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Elveli Kjøre- og Rideklubb).
   

 • Nordmarka Rideskole sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til bortvisning.
   

 • Alle som rir på nybegynner barnepartier SKAL ha med egen leier.  Instruktøren avgjør når det ikke lenger er nødvendig med leier.

DELTAGELSE

 • Man regnes som endelig påmeldt til kurs hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

a) Møtt opp og deltatt på ridekurset.

b) Fylt ut påmeldingsskjema

c) Betalt kurset.  

 

 • Er man påmeldt til ridekurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man selv avbryter kurset underveis, uansett årsak.

 

ANSVAR

 

 • Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser grov uforstand og/eller overlegg.
   

 • Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
   

 • Dersom Nordmarka Rideskole må avlyse time pga mangel på instruktør
  Dersom en av instruktørene blir syke, skadet eller er forhindret fra å komme til undervisning, gjør Nordmarka Rideskole alt vi kan for å finne vikar. Dessverre kan det skje at vi ikke klarer å skaffe vikar, og at vi da må avlyse timer på kort varsel. Dessverre har vi ikke mulighet til å tilby å erstatte disse timene av dyrevelferdsmessige årsaker. Hestene jobber fulle dager og har krav på en fridag i uken, og dette er vi nøye på å overholde slik at hestene ikke blir skadet eller leie.

 

FRAVÆR/ TA IGJEN TIMER

 

 • Hvis elever blir syke, skadet eller er forhindret fra å møte til ridetimen, må dette meldes fra til ridelærer eller på mail til rideskolen så raskt som mulig, og senest klokken 12 samme dag.
   

 • Det er ikke mulig å ta igjen timer, uansett årsak for fraværet.

 

PRØVETIME

 • Alle førstegangskunder som velger å ikke fortsette etter første time, betaler for drop in (kr 350,-), men ikke for hele kurset. Dersom hele kursavgiften er betalt inn, vil denne refunderes, minus prisen for drop in. Dette må meldes fra så raskt som mulig og senest før andre time på kurset.  

PRAKTISK OM RIDETIMENE 

 • Ridelærer har ansvaret for innholdet på timen, men hvert kurs skal ha minst to teoritimer. Teori er en viktig del av undervisningen. Dette er for at eleven skal få kunnskap om hesten og om generelt hestehold og bedre forståelse av hesten som levende vesen. 
   

 • En ridetime varer i 60 minutter. Det er satt av 15 minutter til klargjøring og 45 minutter til selve ridetimen. En ridetime kan foregå både på og av hesteryggen. Pga koronasituasjonen kan det være endringer for enkelte partier/aktiviteter
   

 • Dersom elever har behov for lenger tid til klargjøring, vil det redusere den aktive ridetiden tilsvarende. Klargjøring inkluderer påsaling, oppstilling, etterstramming av gjord, justering av stigbøyler og påstigning. Med smittevernsreglene som gjelder vil det påvirke hva elevene kan delta i av klargjøringen.
   

 • Vi forventer at elevene møter opp tidsnok til ridetimen starter for å få mest mulig ut av ridetimen sin. Våre ridetimer starter 45 minutter over hel time, og rideøkten starter hel. Ved oppmøte senere enn 5 minutter over hel time, kan ikke eleven forvente å få delta på ridetimen. Da vil ikke instruktøren kunne hjelpe eleven, det forstyrrer de andre elevene på timen, og det er uheldig at eleven blir hengende etter i øvelsene på timen fordi hesten og rytteren trenger tid til å varme opp. Det er  også viktig at hesten ikke blir utsatt for øvelser den ikke er varmet opp for.

ELVELI KJØRE- OG RIDEKLUBB

Alle som rir på et øvet eller høyere nivå skal være medlemmer av Elveli Kjøre- og Rideklubb (EKR). 
Medlemskap i EKR gir rabatt på ridekurs (høstsemesteret). 

 

For medlemskap:

Meld deg inn via idrettens nettside: http://ekr.idrettenonline.no/register/apply/application 

Spørsmål: elvelikr@gmail.com


 

SIKKERHET OG UTSTYR

 • Ridehjelm - Det er påbudt å ri med hjelm, og alle som rir hos oss skal bruke hjelm. 

 • Sikkerhetsvest - Vi ønsker at barn som rir hos oss bruker sikkerhetsvest til de fyller 14 år. Vi anbefaler også bruk av sikkerhetsvest for dem over 14 år.  Sikkerhetsvest er påbudt under sprangtrening.

 • Ridehansker - Ridehansker anbefales både for å redusere smitte, og for å redusere sår og blemmer under ridning og håndtering av hest.

 • Fottøy - Sko/støvler må ha en lav hæl, og de skal være uten lisser.

Pga. koronasituasjonen og smitteforbygging må vi reduserer utlån av ridehjelmer.


 

PRIVATTIMER

 

Følgende vilkår og betingelser gjelder i tilegg for privattimer ved Nordmarka Rideskole

 • Påmelding skjer på mail til nordmarkanyerideskole(a)gmail.com
   

 • Når du deltar på et tilbud hos Nordmarka Rideskole forplikter du deg til å følge og ha satt deg inn i våre vilkår og stallregler.
   

 • Man regnes som påmeldt når tidspunkt og antall ryttere er avklart og bekreftet. 

 • Betaling gjøres før ridetimen starter.

a) Beløpet vippses til 10905, “bedrift",  merk betalingen “privattime + navn”.  

b) Bilde av kvittering for betaling sendes på mail senest 24 timer før privattime

c) Ved betaling med YouWish-gavekort, må verdikortnummeret oppgis på mail senest 24 timer før ridetimen.
 

 • Avbestilling må gjøres via mail, senest 24 timer før timen, om ikke kommer det et gebyr på 200kr. Ved betaling med YouWish-gavekort, vil verdien av gavekortet gå tapt og det kan ikke brukes for å bestille en ny privattime. Ved sykdom, må avbestilling gjøres så tidlig som mulig. 

Siden ble oppdatert 04.01.2021

 
 

Kontakt oss

Adresse:

Elveliveien 31

Sørkedalen, 0758 Oslo

e-post: nordmarkanyerideskole@gmail.com

Telefon: 476 57 620 (send mail om du ikke får svar)

Slik finner du oss

Vi holder til på Elveli Hestesportsenter i Sørkedalen,

med stall på venstre side av ridehuset.

Trykk her for kart og veibeskrivelse

Følg oss på sosiale medier

 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2016 av Nordmarka Rideskole AS - Rideskole i Oslo vest - Samarbeid med hest

Nordmarka Rideskole har fått tilskudd av Oslo Kommune og Extrastiftelsen i 2019, og samarbeider med bydel Vestre Aker og NAV Vestre Aker.