Kontakt oss

Adresse:

Elveliveien 31

Sørkedalen, 0758 Oslo

e-mail: nordmarkanyerideskole@gmail.com

Telefon: 476 57 620

Slik finner du oss

Vi holder til på Elveli Hestesportsenter i Sørkedalen,

med stall på venstre side av ridehuset.

Trykk her for kart og veibeskrivelse

Følg oss på sosiale medier

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2016 av Nordmarka Rideskole AS - Rideskole i Oslo vest - Samarbeid med hest

Nordmarka Rideskole har fått tilskudd av Oslo Kommune og Extrastiftelsen, og samarbeider med bydel Vestre Aker og NAV Vestre Aker

Disse betingelsene gjelder ved Nordmarka Rideskole

1. All ferdsel i og rundt stallen og på Elveli Hestesportsenter sitt område samt deltagelse, skjer på eget ansvar. Nordmarka Rideskole kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker med unntak av grov uforstand fra Nordmarka Rideskole sin side. Alle elever skal ha sin egen forsikring mot skader og ulykker (barn under 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund dersom de melder seg inn i Elveli Kjøre- og Rideklubb).

 

2. Nordmarka Rideskole sine til enhver tid gjeldende stallregler skal følges, brudd på disse kan føre til bortvisning.

 

3. Man regnes som endelig påmeldt til kurs hvis én eller flere av følgende kriterier er oppfylt: a) Møtt opp og deltatt på ridekurset. b) Signert påmeldingsskjema c) Betalt kurset.  Er man påmeldt til ridekurset har man ikke rett til refusjon av noe av kurset om man selv avbryter kurset underveis, uansett årsak.

 

4. Alle som rir på nybegynner SKAL ha med egen leier. 

 

5. Elevene er ikke ansvarlig for eventuelle skader på hest og utstyr, utenom hvis de viser grov uforstand og/eller overlegg.

 

6. Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en eller flere time(r) grunnet Force Major(Brann, Orkan, etc.) erstattes ikke kurset.

 

7. Hvis Nordmarka Rideskole må avlyse en time grunnet sykdom, syke hester eller lignende vil eleven få tilbudet om å ta igjen timen en annen dag.

 

8. Hvis elever rammes av ulykker eller sykdom som gjør dem hindret fra å møte på ridetimen, må dette meldes fra til ridelærer eller på mail/telefon til rideskolen før klokken 12 samme dag. Det er ikke mulig å ta igjen timer. Ved lengre sykdom/skade kan man kan ri tilsvarende antall timer som man går glipp av, i påfølgende semester, før man begynner å betale for neste semester.

 

9. Alle nybegynnere (førstegangskunder) som velger å ikke fortsette etter første time, vil ikke bli belastet for timen. Dersom hele kursavgiften er betalt inn, vil denne refunderes. Dette må meldes fra om innen andre time (klokken 12 samme dag).

 

10. Ridelærer har ansvaret for innholdet på timen, men hvert kurs skal ha minst to teoritimer. Dette er for at eleven skal få kunnskap om hesten og om generelt hestehold og bedre forståelse av hesten som levende vesen.

 

11. Varighet og innhold.  Alle øktene varer i 45 minutter. Dette inkluderer påsaling, oppstilling, skritt, aktiv ridning og sluttoppstilling, avstigning. Vi forventer av elevene møter opp i god tid før ridetimen, senest 15 minutter før, slik at elevene får mest mulig ut av ridetimen sin.

 

12. Alle som rir på et øvet eller høyere nivå skal være medlemmer av Elveli Kjøre- og Rideklubb.